Garbatka

Drugi dzień Rekolekcji Wielkopostnych

Fragment Drogi Krzyżowej dla dzieci z klas IV-VI

Drugi dzień rekolekcji dla klas I-III upłynął w duchu modlitwy. Dzieci nauczyły się, że modlitwa wiąże się z czasem, miejscem i treścią. Modlitwa to spotkanie z Bogiem, który słucha i pragnie doprowadzić nas do nieba. Modlitwa wymaga zaangażowania.

Klasy IV-VI kontynuowały temat marzeń. Marzenia drogą, ale też przeszkodą w wędrówce do Boga. Czy Bóg ma marzenia? Człowiek jest największym marzeniem Boga. Najważniejszym momentem rekolekcji była Droga Krzyżowa oraz symboliczne złożenie masek pod Krzyżem Jezusa Chrystusa. Nie musimy udawać kogoś innego niż jesteśmy. Indywidualne błogosławieństwo udzielone przez ks. Łukasza było uwieńczeniem spotkania. W tym kapłańskim geście sam Bóg Ojciec błogosławił swoje dzieci.

Młodzież kontynuowała rozważanie drogi Pawła Apostoła. Film "Cykl motyli" pokazał, że ludzka słabość może być miejscem zwycięstwa. Często jest tak, że nasze słabości i historia życia nie pozwalają nam zaakceptować siebie samych. Bóg stwarza nas pięknymi i dobrymi. Pragnie, żebyśmy byli szczęśliwymi kobietami i mężczyznami. W przyjęciu siebie, pomaga miłosierne spojrzenie Jezusa Przyjaciela, któremu na modlitwie młodzież zawierzyła życie, jak Paweł Apostoł.

Przygotowane dla każdego Słowo oraz błogosławieństwo, to dar od Pana Jezusa - indywidualny i osobisty gest w kierunku człowieka. Zaproszenie, by każdego dnia żyć z Nim w prawdziwej przyjaźni. Zaproszenie do szczęśliwego życia.

Młodzi – w imieniu społeczności szkolnej - wyrazili swoją wdzięczność Siostrom za przygotowanie ich do głębszego przeżycia Świąt Wielkanocnych. W każdym słowie Sióstr, geście i zaangażowaniu przejawiała się niezwykła wiara w Jezusa Miłosiernego, Boga który kocha. Podczas tych rekolekcji sam Jezus mówił do młodych: Ja jestem. Kocham Was. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.