Garbatka

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

29 MARCA 2020 ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dziękujemy wam za życzliwość i modlitwę. W związku ze wzrostem liczby zakażeń, uważamy, że wyrazem chrześcijańskiej miłości i troski jest pozostanie w domach. Tym, którzy choć tęsknią, pozostali w domach, dziękujemy za ofiarę i konsekwentną postawę.

    1. Przypominamy, że w kościele może przebywać tylko 5 osób, będzie to tylko rodzina zamawiająca intencję Mszy św. Wszystkich parafian prosimy o uczestniczenie w Mszach świętych transmitowanych przez telewizję, Internet i radio. Zapraszamy na indywidualną adorację. Kościół codziennie jest otwarty.
    2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej.
    3. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II.  Przez Jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się Go w tym naśladować.

Do chorych możemy się udać tylko na wezwanie telefoniczne zachowując warunki bezpieczeństwa sanitarnego.

  1. W sobotę i niedzielę doroczna adoracja  Najświętszego sakramentu. Rano po Mszy świętej wystawienie i całodzienna adoracja do Mszy świętej wieczornej. Podczas adoracji zgodnie z wymogami sanitarnymi w kościele nie może przebywać więcej niż 5 osób. Tego dnia będziemy także służyć spowiedzią i udzielać komunii świętej. Przy konfesjonałach nie można tworzyć kolejki. Należy zachować bezpieczną odległość.
  2. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Nie będzie procesji wokół kościoła. Po południu w Niedzielę Palmową dalej trwać będzie adoracja. Zapraszamy