Garbatka

Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień Męki Pańskiej. Dzień ciszy, postu i adoracji krzyża. Przypominamy sobie o nieskończonej miłości Boga, która podnosi nas z upadku i przywraca nam życie.

Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem Drogi Krzyżowej, do której rozważania czytał ks. Roman.

Liturgia Męki Pańskiej rozpoczęła się od ciszy, która była jakby kontynuacją ciszy kończącej Liturgię Wielkiego Czwartku. Adoracja Krzyża, modlitwa wiernych i komunia święta to główne części piątkowych uroczystości.

Przeniesienie Pana Jezusa do grobu, a następnie adoracja poprowadzona przez grupę młodzieży (pod opieką ks. Romana) wprowadziła wiernych w tajemnicę szaleńczej miłości Boga – Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana.