Garbatka

Pielgrzymka Niepokalanów - Świątynia Opatrzności Bożej - Ostrówka

W dniu 14 października 2023 r. odbyliśmy pielgrzymkę do kolejnych pięknych miejsc w naszej Ojczyźnie. Tym razem zwiedziliśmy Niepokalanów, gdzie sprawowaliśmy Mszę św. w naszych intencjach, ale również za całą parafię. Zwiedziliśmy Muzeum św. o. Maksymiliana Kolbe, Muzeum Pożarnictwa i muzeum Papieskie. Kolejnym punktem naszej pielgrzymki była Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie. Tam w Muzeum mogliśmy uczcić w Prezydentów na uchodźstwie, zobaczyć Panteon Wielkich Polaków. Ostatnim punktem pielgrzymki była mała miejscowość Ostrówek koło Wilanowa, w której św. Faustyna przebywała w latach 1924-25, jako pomoc domowa w rodzinie Aldony i Samuela Lipszyców.