Garbatka

Nowy system służby lektorskiej.

Podział na sześcioosobowe grupy, które czytają w kolejne niedziele miesiąca.
GRUPA I  - pierwsza niedziela miesiąca

 1. Borysławska Małgorzata
 2. Grajewski Marek
 3. Krygier Ewa
 4. Kowalczyk Andrzej
 5. Walczak Anna
 6. Śmietanka Jadwiga

GRUPA II – druga niedziela miesiąca

 1. Gwardys Inga
 2. Agata Słyk
 3. Jasik Mirosław
 4. Matejszczak Karolina
 5. Mazur Sławomir
 6. Szewczyk Dorota

GRUPA III – trzecia niedziela miesiąca

 1. Cieloch Irena
 2. Kamińska Katarzyna
 3. Monika Rodakowska
 4. Syroka Agnieszka
 5. Zaręba Agnieszka

GRUPA IV – czwarta niedziela miesiąca

 1. Grylak Krzysztof
 2. Langa Waldemar
 3. Ostrowska Jadwiga
 4. Siembor Stanisław
 5. Nakoneczka Anna
 6. Nakoneczka Mariusz