Garbatka

Nowy termin spotkań lektorów

Spotkania lektorów odbywać się będą w każdy pierwszy wtorek miesiąca po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy