Garbatka

Wizytacja kanoniczna

W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy następujące słowa: „Biskup diecezjalny poprzez swoją posługę utwierdza lud wierny w wierze, nadziei i miłości. Biskup realizuje te cele w szczególnym wymiarze w ramach wizytacji kanonicznej. Biskup ma obowiązek przeprowadzić taką wizytację zgodnie z normą prawną Kodeksu Prawa Kanonicznego, raz na pięć lat, osobiście lub przez swojego biskupa pomocniczego”. (por. kan. 396 – 397 KPK).

1 maja 2023 rokunaszą parafię odwiedził bp Marek Solarczyk. Wierni uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej, której przewodniczył bp. Marek. Wierni zebrali się również na cmentarzu parafialnym, by  wspólnie
z ks. proboszczem Augustynem Rymarczykiem oraz księdzem biskupem Markiem modlić się za dusze zmarłych bliskich.