Garbatka

Wizyta Duszpasterska 2019/2020

Pobierz PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2019/2020

1

27.12

Piątek

Molendy

2

28.12

Sobota

Garbatka Długa

3

30.12

Poniedziałek

Ponikwa z ul. Pionkowską i Północną/ prawa strona od lasu i od ul. Kozienickiej/

4

31.12

Wtorek

Ul. Herberta i Osiedle Piłsudskiego

5

02.01

Czwartek

Ul. Zwoleńska nr parzyste, Kozienicka, Wąska, Młynarska, Polna/od torów i od Policzny/

6

03.01

Piątek

Od godz. 10.00  Ul. Skrzyńskich, Kolejowa
blok ul. Partyzantów

7

04.01

Sobota

 Ul. Kochanowskiego od ul. Kozienickiej i od kościoła nr. nieparzyste

8

07.01

Wtorek

 Ul. Zwoleńska nr nieparzyste  /lewa strona początek od Policzny/

9

08.01

Środę

Ponikwa lewa strona,  ul. Graniczna / początek od lasu/
Ul. H. Lewandowicz od Bąkowca do kościoła

10

09.01

Czwartek

Ul. Kochanowskiego od ul Kozienickiej do ul. Czarnoleskiej /

11

10.01

Piątek

Ul. Kochanowskiego od kościoła i od ul. Żwirki i Wigury wraz z ul. Fabryczną, Kilińskiego, Reja, Staszica

12

11.01

Sobota

Ul. Kochanowskiego od ul. Herberta i od ul Czarnoleskiej wraz z ul. przyległymi Korczaka i Podlas

13

13.01

Poniedziałek

Ul. Kochanowskiego od ul. Herberta i od ul. Przemysłowej wraz z ul. Gołębią
Godz.18.00 blok 4 ul. Kochanowskiego

14

14.01

Wtorek

Ul. Kochanowskiego od ul. Molendy-Graba do ul. Przemysłowej

15

15.01

Środa

Ul. Jaworskiego, Fabryczna od przejazdu, Zdrowotna, Krótka
Ul. Partyzantów, Leśna, Chłodna, Dąbrowskiego i Dębowa

16

16.01

Czwartek

Ul. Spacerowa, Bielawskiego, Nałkowskiej
Godz.18.00 blok 4a ul. Kochanowskiego

17

17.01

Piątek

Ul. Kochanowskiego od Bąkowca i od nr 334

18

18.01

Sobota

Ul. Kochanowskiego od Bąkowca i od ul. Słonecznej /nr nieparzyste/ wraz z ul.3 Maja, Moniuszki, Wiejską, Dolną, Parkową, Cichą, Spokojną i Ogrodową

19

20.01

Poniedziałek

Ul. Sienkiewicza, Kuropieski i Paderewskiego

20

21.01

Wtorek

 Ul. Krasickiego,  Grabowa,  Plażowa, Słowackiego
Od godz. 18.00 ul. H. Lewandowicz od kościoła i od ul. Skrzyńskich wraz z blokiem nauczycielskim, 15 stycznia

21

22.01

Środa

Ul. Mickiewicza, Niecała, Miła, Wspólna, Poprzeczna, Żywiczna, Zielona

24

25.01

Sobota

Uzupełniająca

Program rekolekcji adwentowych 2019

Pobierz program rekolekcji adwentowych

PIĄTEK - 20 XII 2019 r.

Godz.   6.30  - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz.   9.00  - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz. 16.00  - Nauka rekolekcyjna dla dzieci 
Godz. 17.00  - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz. 18.30  - Spotkanie  rekolekcyjne dla młodzieży – AGAPA
SPOWIEDŹ MŁODZIEŻY

SOBOTA - 21 XII 2019 r.

(Sakrament Pokuty i pojednania - dzień spowiedzi)

Godz.   6.30  - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz.   9.00  - Spowiedź
Godz.   9.30  - Msza święta z nauką dla dorosłych
Godz. 11.00  - Spowiedź  dla dzieci
Godz. 11.30  - Msza święta z nauką dla dzieci
Godz. 15.00  - Spowiedź dla młodzieży i dorosłych
Godz. 15.30  - Msza święta z nauką dla dorosłych
Godz. 16.30  - Spowiedź
Godz. 17.00  - Msza święta z nauką dla dorosłych

NIEDZIELA - 22 XII 2019 r.

Godz.   7.30   - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz.   9.00   - Msza święta z nauką dla młodzieży
Godz. 10.30   - Msza święta z nauką dla dzieci
Godz. 12.00   - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz. 17.00   - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Zakończenie rekolekcji 

  Rekolekcjom przewodniczy: Ks. dr Robert Ogrodnik  

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

Garbatka-Letnisko, 11 IV –14 IV 2019 r.

Pobierz PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 2019

Środa – 10 IV

godz. 9.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas 6-8
godz. 11.30 – nauka rekolekcyjna dla dzieci klas 1-5
godz. 18.30 – nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas 3gimnazjum, szkół średnich i studentów

Czwartek – 11 IV

godz. 9.00 – nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas 6-8
godz. 10.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 11.30 – nauka rekolekcyjna dla dzieci klas 1-5
godz. 17.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 18.30 – nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas 3gimnazjum, szkół średnich i studentów

Piątek  12 IV

godz. 9.00 – Droga Krzyżowa i nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas 6-7
godz. 10.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 11.30 – Droga Krzyżowa i nauka rekolekcyjna dla dzieci klas 1-5
godz. 16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia,
godz. 17.00 – Droga Krzyżowa   
MSZA ŚW. - nauka  rekolekcyjna dla wszystkich
godz. 19.00 – Nabożeństwo pokutne i spowiedź młodzieży klas 8 i 3gimnazjum,
szkół średnich i studentów  

Sobota  - 13 IV- ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

godz.   7.00 – MSZA ŚW. – Wystawienie Najświętszego Sakramentu
godz.   9.00 – SPOWIEDŹ
godz.   9.30  -  MSZA  ŚW. – nauka dla wszystkich
godz. 11.00 – SPOWIEDŹ  DZIECI
godz. 11.30  -  MSZA ŚW. – nauka dla dzieci
godz. 15.00 – SPOWIEDŹ 
godz. 15.30  -  MSZA ŚW. dla wszystkich
godz. 16.30 – SPOWIEDŹ
godz. 17.00  -  MSZA ŚW. dla wszystkich

Niedziela Palmowa – 14 IV

MSZE ŚW. o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 – MĘKA PAŃSKA
Od godz. 13.00 do 17.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
godz. 17.15 –GORZKIE ŻALE z kazaniem Pasyjnym
MSZA ŚW. 
godz. 20.00 – DROGA  KRZYŻOWA  ULICAMI  GARBATKI

Prowadzący: ks. dr Przemysław Drąg – dla dorosłych
ks. Tomasz Orłowski – dla dzieci i młodzieży

Wizyta Duszpasterska 2018/2019

Pobierz rozkład Wizyty duszpasterskiej 2018/2019

1

28.12

Piątek

Molendy

2

29.12

Sobota

Garbatka Długa

3

31.12

Poniedziałek

ul. Herberta i Osiedle Piłsudskiego

4

02.01

Środa

ul. Skrzyńskich, Kolejowa
Od godz. 18.00 blok ul. Partyzantów

5

03.01

Czwartek

ul. Zwoleńska i Kozienicka  /lewa strona początek od torów/

6

04.01

Piątek

Od godz. 10.00 ul. Kochanowskiego
/od ul. Kozienickiej i od kościoła nr. nieparzyste/

7

05.01

Sobota

ul. Zwoleńska, Kozienicka, Wąska, Młynarska, Polna
/od torów i od Policzny/

8

07.01

Poniedziałek

Ponikwa z ul. Pionkowską i Północną
/prawa strona od lasu i od ul. Kozienickiej/

9

08.01

Wtorek

Ponikwa lewa strona,  ul. Graniczna / początek od lasu/
Od godz. 18.00 ul. H. Lewandowicz od kościoła i od ul. Skrzyńskich wraz z blokiem nauczycielskim

10

09.01

Środa

ul. Kochanowskiego od ul. Kozienickiej do ul. Czarnoleskiej
Godz. 18.00 blok 4a ul. Kochanowskiego

11

10.01

Czwartek

ul. H. Lewandowicz od Bąkowca do kościoła
Godz. 18.00 blok nr 4 ul. Kochanowskiego

12

11.01

Piątek

ul. Kochanowskiego od ul. Herberta i od ul Czarnoleskiej wraz
z ul. przyległymi Korczaka i Podlas

13

12.01

Sobota

ul. Kochanowskiego od ul. Herberta i od ul. Przemysłowej wraz
z ul. Gołębią

14

14.01

Poniedziałek

ul. Kochanowskiego od kościoła i od ul. Żwirki i Wigury wraz
z ul. Fabryczną, Kilińskiego, Reja, Staszica

15

15.01

Wtorek

ul. Kochanowskiego od ul. Molendy-Graba do ul. Przemysłowej włącznie

16

16.01

Środa

ul. Jaworskiego, Fabryczna od przejazdu, Zdrowotna, Krótka,

17

17.01

Czwartek

ul. Partyzantów, Leśna, Chłodna, Dąbrowskiego i Dębowa

18

18.01

Piątek

ul. Kochanowskiego od Bąkowca i od ul. Słonecznej /nr nieparzyste/ wraz z ul. 3 Maja, Moniuszki, Wiejską, Dolną, Parkową, Cichą, Spokojną i Ogrodową

19

19.01

Sobota

ul. Sienkiewicza, Kuropieski i Paderewskiego

20

21.01

Poniedziałek

ul. Mickiewicza, Niecała, Miła,Wspólna, Poprzeczna, Żywiczna, Zielona

21

22.01

Wtorek

ul. Spacerowa

22

23.01

Środa

ul. Krasickiego, Słowackiego, Grabowa, Plażowa, Nałkowskiej
i Bielawskiego

23

24.01

Czwartek

Kolęda uzupełniająca

24

25.01

Piątek

ul. Kochanowskiego od Bąkowca i od nr 334

25

26.01

Sobota

Kolęda uzupełniająca

Program rekolekcji adwentowych 2018

PIĄTEK - 21 XII 2018 r.

Godz.   6.30  - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz.   9.00  - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz. 16.00  - Nauka rekolekcyjna dla dzieci 
Godz. 17.00  - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz. 18.30  - Spotkanie  rekolekcyjne dla młodzieży – AGAPA
SPOWIEDŹ MŁODZIEŻY

SOBOTA - 22 XII 2018 r.
(Sakrament Pokuty i pojednania - dzień spowiedzi)

Godz.   6.30  - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz.   9.00  - Spowiedź
Godz.   9.30  - Msza święta z nauką dla dorosłych
Godz. 11.00  - Spowiedź  dla dzieci
Godz. 11.30  - Msza święta z nauką dla dzieci
Godz. 15.00  - Spowiedź dla młodzieży i dorosłych
Godz. 15.30  - Msza święta z nauką dla dorosłych
Godz. 16.30  - Spowiedź
Godz. 17.00  - Msza święta z nauką dla dorosłych

NIEDZIELA - 23 XII 2018 r.

Godz.   7.30   - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz.   9.00   - Msza święta z nauką dla młodzieży
Godz. 10.30   - Msza święta z nauką dla dzieci
Godz. 12.00   - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz. 17.00   - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Zakończenie rekolekcji 

  Rekolekcjom przewodniczy:   Ks. dr Tomasz Atłas

Adoracja Wielki Piątek

Godz. 7.00
Ponikwa, ul. Północna, Graniczna, Pionkowska

Godz. 7.30 ul. Zwoleńska, Kozienicka, Wąska, Młynarska, Polna

Godz. 8.00 Molendy

Godz.8.30- ul. Lewandowicz

Godz. 9.00 Garbatka Długa

Godz. 9.30 ul. Kochanowskiego od Bąkowca i od ul. Słonecznej wraz z ul. Brzozową, Daleką, Sosnową. 3 Maja, Moniuszki, Wiejską, Dolną, Parkowa, Cichą, Spokojną, Ogrodową,

Godz. 10.30 ul. Kochanowskiego od ul. Kozienickiej, do ul. Żwirki i Wigury w z ulicą Reja, Staszica, Fabryczna , ul. Kościuszki i Kilińskiego.

Godz. 11.00 ul. Kochanowskiego od ul. Kozienickiej do ul. Osiedlowa, ul. Czarnoleska,

Godz. 11.30 bloki na ul. Kochanowskiego

Godz. 12.00 ul. Kochanowskiego od Bąkowca do nr 334 / numery parzyste/

Godz. 12.30 – osiedle Piłsudskiego (ul. Wodna, Wiklinowa, Cisowa, Modrzewiowa, Świerkowa) ul. Osiedlowa

Godz.13.00 ul. Skrzyńskich, Kolejowa, ul Partyzantów

Godz. 13.30 ul. Kochanowskiego od ul. Osiedlowej do Molendy Graba ul. Przemysłowa, Gołębia

Godz. 14.00 ul. Sienkiewicza, Kuropieski, Paderewskiego

Godz. 14.30 ul. Jaworskiego Fabryczna od przejazdu, Zdrowotna, Chłodna, Dębowa, Leśna, Dąbrowskiego

Godz. 15.00 ul. Mickiewicza, Niecała, Miła, Wspólna, Poprzeczna, Żywiczna, Zielona,

Godz. 15.30 ul. Krasickiego, Słowackiego, Grabowa, Plażowa, Nałkowskiej, Bielawskiego.

Godz. 16.00 ul. Spacerowa z ulicami przyległymi

Godz. 16.30Pozostali

Plan Rekolekcji Wielkopostnych dla dzieci i młodzieży

W dniach 21,22,23 marca 2018 r. odbędą się Rekolekcje Wielkopostne.

W tych dniach autobusy odjadą rano z przystanków w danej miejscowości godzinę później. Odjazd autobusów po rekolekcjach z przystanku przed szkołą o godzinie 12.00.

Plan Rekolekcji
21 i 22 marca 2018 r. (środa i czwartek)
od 9.00 do 12.00 w szkole

23 marca 2018 r. (piątek)

godz. 10.00 - Msza Święta dla uczniów klas VII i II, III gimnazjum,
godz. 11.00 - Msza Święta dla klas I - VI 

Uczniowie dojeżdżający przyjeżdżają do szkoły zgodnie z rozkładem.

W tych dniach świetlica pracuje w godzinach od 7.20 do 14.30 

SZCZEGÓŁOWY PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

Środa

  • 09.00 – 12.00 Nauka rekolekcyjna dla:

-dzieci klas  1 – 3 (hol na parterze przy świetlicy)
-dzieci klas 4 – 6 (sala gimnastyczna)
-młodzieży klasy 7, 2 i 3 gimnazjum, szkoła średnia (sala konferencyjna w Zespole Szkół)

  • Przerwy ok. 9.50-10.05 i 11.00-11.15

Czwartek

  • 9.00 – 12.00 Nauka rekolekcyjna dla:

-dzieci klas  1 – 3 (hol na parterze przy świetlicy)
-dzieci klas 4 – 6 (sala gimnastyczna)
-młodzieży klasy 7, 2 i 3 gimnazjum (sala konferencyjna w Zespole Szkół)

  • Przerwy ok. 9.50-10.05 i 11.00-11.15

Piątek

  • Przyjazd do szkoły
  • 10.00 – Msza Święta z nauką dla Młodzieży

(klasy 7, 2 i 3 gimnazjum)

  • 11.00 – Msza Święta z nauką dla klas 1-6
  • 18.30 – Nabożeństwo pokutne i spowiedź (klasy 7, 2 i 3 gimnazjum)

Sobota
11.00 spowiedź dla klas 4-6
 11.30 Msza Święta dla klas 1-6

Program Rekolekcji Wielkopostnych

Pobierz PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 2018

Garbatka-Letnisko, 22 III –25 III 2018 r.

Czwartek – 22 III

godz.   9.00  -  MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla wszystkich
godz. 17.00  -  MSZA  ŚW.  -  nauka   dla  wszystkich
godz. 19.00  -  Nauka rekolekcyjna  dla  młodzieży szkół średnich i studentów

Piątek  23 III

godz.   9.00  -  MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla wszystkich
godz.  10.00 -  MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla młodzieży
godz.  11.00 -  MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dzieci
godz. 16.00  -  Adoracja Najśw. Sakr. , Koronka do Bożego Miłosierdzia,
godz. 17.00  -  Droga Krzyżowa   
MSZA ŚW. - nauka  rekolekcyjna dla wszystkich
godz. 19.00  -  Nabożeństwo pokutne i spowiedź młodzieży

Sobota  - 24 III- ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

godz.   7.00  -  MSZA ŚW. -  Wystawienie Najświętszego Sakramentu

godz.   9.00  -  SPOWIEDŹ
godz.   9.30  -  MSZA  ŚW.  -  nauka dla wszystkich
godz. 11.00  -  SPOWIEDŹ  DZIECI
godz. 11.30  -  MSZA ŚW.  -  nauka dla dzieci
godz. 15.00  - SPOWIEDŹ 
godz. 15.30  -  MSZA ŚW. dla wszystkich
godz. 16.30  -  SPOWIEDŹ
godz. 17.00  -  MSZA ŚW.  dla wszystkich

NIEDZIELA PALMOWA– 25 III

MSZE ŚW. o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00. – MĘKA PAŃSKA
Od godz. 13.00 do 17.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
godz. 17.15 –GORZKIE ŻALE z kazaniem Pasyjnym
MSZA ŚW. 
godz. 20.00 – DROGA  KRZYŻOWA  ULICAMI  GARBATKI

                                                                        Prowadzący : ks. Bartłomiej Pergoł