Garbatka

Intencje Kół Żywego Różańca - luty 2017

  1. O pokój na świecie i ww naszej Ojczyźnie.
  2. Za chorych, cierpiących w naszych rodzinach i naszej parafii