Garbatka

„Królowa Różańca Świętego”

„Nie ma takiej sprawy osobistej ani międzynarodowej, której nie dałoby się rozwiązać przez Różaniec”
Matka Boża z Fatimy

24 lutego 2017 roku odbyło się spotkanie Kół Żywego Różańca podczas którego przekazane zostało orędzie fatimskie. Dzieci przygotowane przez s. Wiesławę Kulik oraz panią Katarzynę Kamińską przedstawiły inscenizację  przybliżającą objawienia Matki Bożej w Fatimie w dniach 13 maja - 13 października 1917 roku. Przygotowaniem do duchowego odbioru fatimskiego orędzia było wspólne odśpiewanie pieśni „Z dalekiej Fatimy”. Siostra Wiesława przeczytała również ujawnioną przez św. Jana Pawła II - nadal aktualną - trzecią tajemnicę fatimską. Spotkanie zakończyło się wspólnie odmówioną modlitwą różańcową i przekazaniem Zelatorkom kolejnych tajemnic różańca. Wydarzenie nie tylko zagłębiło zebranych w tajemnicy fatimskich objawień, ale przede wszystkim zachęciło do żarliwszej modlitwy różańcowej. Wszystkich pragnących podjąć tą piękną modlitwę będącą kontemplacją życia Jezusa Chrystusa zapraszamy do czynnego włączenia się w życie Kół Żywego Różańca. Szczegółowych informacji udziela s. Wiesława.

W przedstawieniu wystąpili:
Hiacynta - Małgosia Kamińska
Łucja - Ania Kamińska
Franciszek - Michał Kamiński
Maryja - Zuzanna Kamińska
Anioł Pokoju - Michał Jędrasek
Narrator - Katarzyna Kamińska
Program przygotowała s. Wiesława Kulik