Garbatka

Słowa Boże... - Słowa Dobrej Nowiny

Rozważaliśmy ponadczasowość Pisma Świętego, które jest dla człowieka i do człowieka. Gazeta zawiera chwilowe informacje, a Biblia jest zawsze aktualna. Słowo Boże jest Dobrą Nowiną skierowaną do każego z nas. Biblia nie jest po to by leżeć bezużytecznie na półce. Pan Bóg interesuje się nami, chce być przyjęty do naszej codzienności. Przekazywaliśmy sobie nawzajem informacje, o tym co dobrego nas ostatnio spotkało. Warto otrzymywać i przekazywać Dobrą Nowinę. Niekiedy trudno znaleźć coś dobrego, gdy media zalewają nas falą katastrof i przykrych wydarzeń. To, co Bóg chce nam przekazać na kartach Biblii, niezawsze jest miłe i słodkie, lecz zawsze skierowane jest z miłości ku naszemu zbawieniu. Każdy z nas zastanawiał się: czy chcę by Bóg do mnie mówił ? Jeśli chcę - to działam. Następnie rozmawialiśmy, w miedzyczasie zajadając ciasto. Czuło się rodzinną atmosferę. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą w intencjach przez nas wypowiedzianych, oraz tych które trzymaliśmy w sercu. KSM - spotkanie Boga i człowieka.