Garbatka

Miłość Boża... - jaka ?

Po odśpiewaniu hymnu KSM'u i wspólnej modlitwie zastanawialiśmy się nad cechami idealnej miłości rodzicielskiej. Rozważaliśmy przypowieść o miłosiernym Ojcu poprzez podział na role: Ojca, młodszego i starszego syna oraz sługi. Rozważanie przyjęło formę wywiadu. Losowaliśmy cytaty z Pisma Świętego odnoszące się do miłości Bożej i na ich podstawie wymienialiśmy cechy tejże miłości. Bawiliśmy się w zabawę "Ping-pong". Obejrzeliśmy krótki filmik o miłości i podzieliliśmy się swoimi przemyśleniami. Każdy z nas zadawał swojemu sercu pytania o doświadczenie miłości Bożej. Następnie przy ciastku i szklance soku rozmawialiśmy razem oraz dzieliliśmy się ulubionymi piosenkami. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą i śpiewem.
Poniżej wspomniany wyżej film "o miłości" oraz efekt naszej "burzy mózgów" .