Garbatka

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży


http://www.ksm.radom.pl/
KSM Garbatka na Facebook'u

Spotykamy się w piątki po wieczornej Mszy Św. na spotkanie lub na małą rekreację...
Nasze hasło: Służyć Bogu i Ojczyźnie Gotów. GOTÓW!