Garbatka

Dyżury lektorów - październik 2022

Godzina

Data

           2.10.2022

7.30

1. T.Bęczkowska

2. A.Zaręba

12.00

1.M.Borysławska

2.E.Krygier

18.00

1.A.Walczak

2.M.Grajewski

          9.10.2022

7.30

1.S.Gieruszka

2.S.Mazur

12.00

1.J.Ostrowska

-

18.00

1.K.Matejszczak

-

                16.10.2022

7.30

1. M.Rodakowska

2. G.Grygiel

12.00

1. A.Zaręba

2. E.Dziuba

18.00

1. A.Syroka

-

  23.10.2022

7.30

1. A.Nakoneczka

2. M.Nakoneczka

12.00

1.2D.Skoczylas

2. W.Langa

18.00

1. R.Maj

-