Garbatka

"Bogu wyśpiewam, Bogu na niebie..."

22 listopada 2018 r. w naszym kościele parafialnym wspominaliśmy świętą Cecylię patronkę muzyki kościelnej, chórów i muzyków. Podczas Mszy Świętej urozmaiconej śpiewem scholi dziecięcej i młodzieżowej oraz chóru, wypraszaliśmy potrzebne łaski dla wszystkich wykonawców i twórców muzyki liturgicznej.

Za przykładem Świętej pragniemy rozwijać swoje talenty na chwałę Pana! Niech św. Cecylia wstawia się za nami i darzy swoim wsparciem na próbach i podczas służby!