Garbatka

Koncert Noworoczny (2013 r.)

Wykonawcy:
Renata Dobosz - solistka opery śląskiej w Bytomiu
Robert Grudzień - solista filharmonii lubelskiej