Garbatka

Koncert poświęcony bł. Janowi Pawłowi II "Wołam do Ciebie Człowieku..."

Magdalena Idzik – śpiew
Piotr Symela – organy
Grażyna Barszczewska – recytacja