Garbatka

Ks.Tomasz Herc nowym doktorem teologii liturgii KUL

Najserdeczniejsze gratulacje dla nowego doktora teologii liturgii KUL księdza Tomasza Herca. Życzenia rozwoju naukowego, wielu publikacji z tego zakresu nauki Kościoła oraz rychłego wydania w formie książki swojej dysertacji naukowej - składają Parafianie z Garbatki - wierni słuchacze księdza niedzielnych kazań.