Garbatka

Życzenia

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. (J 1, 1-2)
W Noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam Niebo, dzieląc z nami ziemskie życie. Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, ale przez to, czym dzieli się z innymi.” (bł. Jan Paweł II)

Wierzę w Syna Bożego. Wierzę i wyznaję Jego Bóstwo i Człowieczeństwo.

Patrząc na Betlejemską Grotę, pragniemy jako wspólnota Kościoła, wyznać wiarę we Wcielenie. Dziękujemy za Radość i pokój tych Świątecznych Dni. Ogarniamy modlitwą kapłańską wszystkie rodziny, chorych, samotnych i tych, którzy na emigracji poszukują utrzymania dla swoich rodzin. W tym świątecznym czasie pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w życie parafii, wszystkim ruchom, stowarzyszeniom i grupom za ich świadectwo wiary w Syna Bożego. Niech Chrystus Nowonarodzony przyniesie pokój tym, którzy na Niego czekają. Szczęść Boże. Wszystkim