Garbatka

Niedziela Męki Pańskiej i rocznica bitwy pod Molendami

9 kwietnia 2017 r. w szóstą niedzielę Wielkiego Postu (tzw. Niedzielę Palmową lub Niedzielę Męki Pańskiej) rozpoczął się najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym - Wielki Tydzień. Wierni zgromadzili się przed kościołem, gdzie odbyło się poświęcenie palm oraz odczytanie perykopy ewangelicznej o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy. Uroczysta procesja wokół kościoła miała w tym roku wyjątkowy charakter. W związku z 73. rocznicą Bitwy pod Molendami wzięły w niej udział liczne poczty sztandarowe organizacji wojskowych i szkół, straż więzienna, strażacy oraz kombatanci.

Podczas Mszy Świętej zgromadzeni wierni wysłuchali opisu Męki Pańskiej według św. Mateusza „Pasja według św. Mateusza podkreśla, bardziej niż inne, że całe życie Jezusa jest wypełnieniem Pism: Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły Pisma proroków (26,56). W opisie Męki Jezusa Mateusz nawiązuje wielokrotnie do Psalmu 22 (por. 27,35.39.43.46) i przez to słowa pochodzące z tego psalmu, wypowiedziane przez Jezusa na krzyżu są bardziej zrozumiałe. Mateusz zwraca uwagę na to, że Chrystus jest nowym Mojżeszem zawierającym nowe i wieczne przymierze z nowym Izraelem, którym jest Kościół. W opisie Męki wspomina także o zniszczeniu świątyni – wyobrażenie Starego Przymierza” (źródło: http://mateusz.pl).

Podczas Mszy Świętej modlono się również w intencji poległych w bitwie pod Molendami. Pod Pomnikiem upamiętniającym tragiczne wydarzenia z 7 kwietnia 1944 r. oddano cześć poległym bohaterom. Był to czas na wspomnienia, chwilę zadumy i refleksji, a dla zgromadzonych najmłodszych mieszkańców okolicy lekcja patriotyzmu.