Garbatka

Droga Krzyżowa ulicami Garbatki

Wieczorem 9 kwietnia 2017 r. mieszkańcy Garbatki uczestniczyli w  Drodze Krzyżowej, która rozpoczęła się przy parafialnym kościele rozważaniem pierwszej stacji „Pan Jezus skazany na śmierć„. Procesję otwierała asysta niosąca kopię słynnego obrazu św. Barat Alberta – jednego z patronów roku 2017 -  „Ecce Homo”. Warto przytoczyć fragment opisu tego obrazu „Obraz Ecce Homo swą głębią wyraża duchową drogę Brata Alberta, od Adama - artysty malarza do Ojca Ubogich. Jest najwybitniejszym dziełem artystycznym Adama Chmielowskiego, ale jest przede wszystkim wyrazem jego zmagań o autentyczną, ewangeliczną miłość Boga i bliźniego. Zmagań, które zakończyły się oddaniem swego życia Bogu w służbie najbiedniejszym i najbardziej poniżonym bliźnim. W zdeprawowanych twarzach żebraków i włóczęgów Brat Albert dostrzegł Znieważone Oblicze Chrystusa. Doświadczywszy tego zrozumiał, że swojego obrazu na płótnie już nie dokończy, lecz będzie odnawiał wizerunek Boga w człowieku zdeprawowanym i odepchniętym przez innych.” (więcej na stronie http://www.albertynki.pl/sanktuarium2.php).

Rozważania poszczególnych stacji głęboko dotykały relacji małżeńskich i zagłębiały je w tajemnicy Krzyża. Drzewo Krzyża niesione przez małżeństwa było odbiciem codzienności, wspólnej drogi, zmagania się z problemami. Wspólnie niesiony Krzyż staje się lżejszy, a niesiony w trójkę (z Panem Jezusem) staje się brzemieniem lekkim i słodkim.

Krzyż nieśli także mężczyźni oraz młodzież gimnazjalna (zwłaszcza ta, która niedługo przystąpi do sakramentu bierzmowania). Do niesienia Krzyża chętnie dołączyły także dzieci.

Przytoczmy fragmenty rozważania:

„Czy Ty czujesz się zmuszony do pomocy żonie, mężowi, dzieciom? Ciągle ktoś od Ciebie oczekuje wsparcia. Dużo łatwiej jednak pomóc nieść krzyż znajomemu niż najbliższym. Prościej wyjść z pomocą na zewnątrz, bo pewnie zostanie ona zauważona i doceniona. A gdy pomagasz, w czterech ścianach domu, dźwigać krzyż współmałżonkowi czy dzieciom, to niewielu to zobaczy.”

„Kościół to nie jedynie budynki, biskupi i księża, to wspólnota. Kościół to nie tylko „oni”, to również my. Kościół to także Ty! Czy masz więc odwagę wybiec jak Weronika i przyznać się do Jezusa, przyznać się do Kościoła, w którym jest Chrystus, w którym jesteś Ty?”

„Jezus po swoim trzecim upadku, podniósł się i szedł dalej, bo widział sens Golgoty. Zobacz cel Twojego małżeństwa – RAZEM, z mężem, żoną dojść do nieba. Bo tam samemu zdecydowanie trudniej się dostać. A co zrobić z trudnościami? Co z tym co nas dzieli? Oddaj to Jezusowi, który zna smak upadków. Uwierz, że dla Niego nie ma nic niemożliwego!”

Jeżeli masz pragnienie głębszego rozważania Drogi Krzyżowej, zapraszam do pobrania rozważań:

Pobierz Rozważania Drogi Krzyżowej