Garbatka

Zaproszenie

„Odmawiajcie codziennie Różaniec”

Dnia 13 maja 2017r. o godz. 17.00
ZAPRASZAM
na nabożeństwo Różańcowe w 100 rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Podczas tego wyjątkowego nabożeństwa, składając Matce Bożej dar  z codziennej modlitwy Różańcowej, Członkowie Kół  Żywego Różańca otrzymają szczególne błogosławieństwo.
Opatrzność Boża pozwoliła nam doczekać jubileuszowego czasu objawień Maryi. Skorzystaj z tej niepowtarzalnej łaski.
Sobota, 13 maja godz. 17.00