Garbatka

Jerycho Różańowe

W dniach 29.04-30.04.2017 w naszej parafii odbyło się „Jerycho różańcowe” – całodobowy, modlitewny szturm do Nieba. Czuwanie modlitewne rozpoczęła Uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez kapłanów z naszego dekanatu.

Po Mszy Świętej nastąpiło uroczyste przekazanie przedstawicielom parafii z naszego dekanatu różańców fatimskich oraz świec. Modlitewne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem rozpoczęto modlitwą różańcową poprowadzoną przez mężczyzn należących do Kół Żywego Różańca.

Po Apelu Jasnogórskim czuwanie rozpoczęła młodzież. Rozważanie fragmentu Pisma Świętego o zburzeniu Jerycha, pieśni uwielbienia i wspólna modlitwa zjednoczyła młodych przed Najświętszym Sakramentem i u stóp Matki. Adorację poprowadzili ks. Łukasz Bociek i ks. Kamil Kowalski.

Mszę Świętą w intencji kapłanów i sióstr zakonnych, koncelebrowaną przez kapłanów pochodzących z naszej parafii poprzedziła modlitwa sióstr zakonnych i parafian należących do Apostolatu „Margaretka”.

Przez całą noc parafianie adorowali Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie oraz przedstawiali prośby i dziękczynienia przez wstawiennictwo Jego Matki. Nocne godziny czuwania były szczególnie bliskim i intymnym spotkaniem z Bogiem.

W niedzielę przywitano Matkę Fatimską Godzinkami o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. O godzinie 12.00 zgromadzeni połączyli się duchowo z Papieżem Franciszkiem  we wspólnej modlitwie „Anioł Pański”.

Szczególny charakter miała Godzina Miłosierdzia poprzedzona Nabożeństwem Drogi Krzyżowej poprowadzonym przez Księdza Proboszcza Augustyna Rymarczyka. Koronka poprzedzona fragmentami Dzienniczka Siostry Faustyny i Adoracja Krzyża  jeszcze raz zanurzyła wszystkich w męce Pana Jezusa – tajemnicy naszego odkupienia.

Czuwanie modlitewne dzieci, służby liturgicznej i katechetów miało charakter uwielbienia śpiewem, ale także zanurzyło najmłodszych w tajemnicy życia Pana Jezusa poprzez modlitwę różańcową. Czuwanie przygotowały s. Jadwiga Szczepańska oraz pani Lidia Bartosiewicz.

Niedziela (30.04.2017) to także Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego.  Lektorzy – pod kierunkiem ks. Kamila Kowalskiego – przygotowali Celebrację Słowa Bożego. Zebrani wysłuchali fragmentów Listu św. Pawła do Galatów oraz specjalnie przygotowanych komentarzy i rozważań.

Jerycho zakończyła Uroczysta Msza Święta, po której nastąpiło zawierzenie rodzin Matce Bożej. Zgaszenie świecy przez Księdza Proboszcza Augustyna Rymarczyka to moment, w którym niejedna osoba poczuła w sercu żal, że ten czas szczególnej obecności  Pana Jezusa i Jego Matki dobiegł końca.  

Czy jednak na pewno dobiegł końca? Może dla wielu zgromadzonych Jerycho zapoczątkowało nowy etap życia w bliskiej relacji z Panem Jezusem i Maryją poprzez modlitwę różańcową, adorację Najświętszego Sakramentu lub pełniejszy udział w Mszy Świętej? Może owocem Jerycha jest modlitwa różańcowa jednocząca całe rodziny na kontemplacji życia Pana Jezusa? Może w cichości i czystości serca u wielu na nowo narodził się Pan Jezus? A może w sercu niejednej osoby kiełkuje Słowo Boże usłyszane w Niedzielę Narodowego Czytania Słowa Bożego? Bóg przychodzi do każdego indywidualnie i niepowtarzalnie. Wystarczy tylko pragnąć, by Jerycho nigdy się nie skończyło.