Garbatka

Koła Różańcowe w naszej parafii

Powoli, jedno za drugim tworzyły się kolejne Koła Żywego Różańca. Codzienne uwielbienie Boga przez Maryję przewyższyło życiowe obowiązki poszczególnych osób. Obecnie Róże Różańcowe liczą sto „płatków”, są to osoby w różnym wieku, kobiety, mężczyźni, małżeństwa. Każdy dzień po dniu wielbi Maryję w różańcu, odnajdując w nim życie, albowiem jest to modlitwa pulsująca miłością, dająca radość, niosąca ukojenie. Z tajemnic różańcowych płynie światło, które rozjaśnia drogi każdemu, kto się pochyli, zatrzyma, kto przez różaniec połączy się z inną osobą i tą chwilę swojego życia odda dla innych. Sto „płatków” Róży Różańcowej powstało tuż przez setną rocznicą objawień Fatimskich.

13 maja 2017 roku podczas uroczystego nabożeństwa Różańcowego wszyscy członkowie Kół Żywego Różańca złożyli Matce Bożej dar codziennej modlitwy różańcowej oraz prośbę, aby Maryja rozpaliła nasze serca miłością do Boga. Szczególną intencją modlitwy różańcowej jest wołanie o pokój na świecie i zgodę między narodami. Współczesny świat przesiąknięty krzywdą, nienawiścią, bolesnymi skutkami zła i grzechu, potrzebuje modlitwy, potrzebuje tej potęgi płynącej z Żywego Różańca. Podczas spotkań formacyjnych pochylamy się nad treścią przesłań fatimskich. Według przekazu Sługi Bożej, Siostry Łucji; Pani Fatimska wskazuje na dwie drogi ocalenia świata. Pierwszą z nich jest powrót do Ewangelii oraz osobiste wejście na drogę nawrócenia i pokuty.

Na ostatnim spotkaniu 30 czerwca 2017 roku tuż przed uroczystością odpustową w naszej Parafii jako dar dla Matki Bożej rozpoczęliśmy nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca. Modlitewna walka o zbawienie dusz, czyli o zwycięstwo Boga w naszym codziennym życiu.

Wdzięczna Maryi za dar posłania z Orędziem fatimskim
s. Wiesława Kulik