Garbatka

Różaniec do granic. Włodawa (7.X.2017)

Ponad 1400 osób spotkało się w Klasztorze Ojców Paulinów we Włodawie, by wziąć udział w akcji „Różaniec do granic”. Data wielkiej modlitwy różańcowej nie była przypadkowa. 07.10.2017  to Święto Matki Bożej Różańcowej (ustanowione po wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie flota chrześcijańska pokonała wielokrotnie większą flotę muzułmańską ratując tym samym Europę przed islamizacją),  I Sobota Miesiąca (gdy odprawiane jest Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej, o które prosiła w Fatimie, jako ratunek dla świata), w roku 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie (jedyne uznane, polskie objawienia maryjne, Matka Boża prosiła tam o pokutę i codzienny różaniec), w 100. rocznicę Objawień Fatimskich (wielkie, ciągle aktualne objawienia, w których Matka Boża przekazuje duchowy program dla całego świata), w przededniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (Wolność jest nam dana i zadana, tylko w Bogu i tylko z Maryją jesteśmy prawdziwie wolni, niepodlegli). Także nasi parafianie pod kierownictwem duchowym ks. Łukasza włączyli się do akcji modlitewnej. Modlitwa i konferencja wprowadzająca, uroczysta Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka i wspólna modlitwa różańcowa – piękne akty miłości do Mamy – Królowej Polski.

Przez tę bezprecedensową modlitwę różańcową, chcieliśmy okazać wierność i posłuszeństwo Maryi, która niestrudzenie wzywa nas do odmawiania różańca. Chcieliśmy również przepraszać i wynagradzać, za wszelkie bluźnierstwa, zniewagi przeciw Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Błagaliśmy przez wstawiennictwo Matki Bożej o ratunek dla Polski i świata. W sumie na granicach Polski modliło się ok. miliona wiernych.